เชียงใหม่ เส้นทางสุดโรแมนติก

เชียงใหม่ เส้นทางสุดโรแมนติก

เที่ยวตามดอย พักโฮมสเตย์ สัมผัสบรรยากาศชาวเขา

วิวธรรมชาติที่สวยงาม ดอยหลวงเชียงดาว @แม่กำปอง 

รายละเอียดรายการทัวร์

  • ราคาเริ่มต้น 4,900 บาท
  • 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 | เชียงใหม่ – ม่อนแจ่ม – วัดบ้านเด่น – เชียงดาว

07.00 น.

รับท่าน ณ.สนามบินเชียงใหม่/อาเขต/สถานีรถไฟ โดยรถตู้ปรับอากาศ นำท่านเดินทาง โดยรถตู้ปรับอากาศ(ตัวใหม่) 

10.00 น.

ถึง ม่อมแจ่ม เดิมที่บริเวณนี้ชาวบ้านเรียกว่ากิ่วเสือเป็นป่ารกร้าง ต่อมาชาวบ้านเข้ามาแผ้วถางและปลูกฝิ่น จนในท้ายที่สุดโครงการหลวงมาขอซื้อพื้นที่เข้าโครงการหลวงหนองหอย ม่อนแจ่มมีอากาศเย็นสบายตลอดปี 

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (1)  ที่ห้องอาหารเสร็จแล้วนำชม ฟาร์มกล้วยไม้ออคิด

14.00 น.

นำชมวัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกนเดิมชื่อวัดศรีบุญเรืองเป็นวัดสวยที่สร้างขึ้นด้วยศิลป ล้านนาประยุกต์ตั้งเด่นบนเนินเตี้ยๆเห็นได้แต่ไกล ภายใต้เนินนั้นเป็นถ้ำศักสิทธิ์ ที่ชาวบ้านนับถือจึง เรียกกันว่า "วัดบ้านเด่น" เป็นวัดที่มีความวิจิตรงดงามตระการตาด้วยศิลปสถาปัตยกรรมไทยล้านนา และยังเป็นสถานที่นมัสการพระธาตุประจำปีเกิดทั้ง 12ราศีหลังจากนั้นออกเดินทางสู่ อ.เชียงดาว

17.00 น.

นำท่านเข้าที่พัก บ้านระเบียงดาวโฮมสเตย์ / บ้านวิวดอยหลวง หรือ เทียบเท่า สัมผัสบรรยากาศของขุนเขาที่มีความสวยงามยามพระอาทิตย์ตกแบบสุดจะบรรยาย ได้เวลา รับประทานอาหารเย็น (2) ห้องพักแบบเหมือนอยู่บ้านตัวเองยามค่ำคืนชมดาวบนท้องฟ้า


วันที่ 2 | เชียงดาว – ถ้ำเชียงดาว – The Giant Chiangmai – แม่กำปอง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (3) ที่โฮมสเตย์

09.00 น.

นำชม ถ้ำเชียงดาว เป็นถ้ำที่น่าสนใจถ้ำหนึ่ง ภายในแต่ละถ้ำ มีความงามจากการเสกสรรปั้นแต่งของธรรมชาติ ชวนให้ตื่นตาตื่นใจกับปรากฏการณ์ของหินงอกหินย้อย ที่ก่อให้เกิดรูปร่างต่างๆเป็นถ้ำขนาดใหญ่ ภายในมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่สวยงาม 

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ.ร้านอาหาร

14.00 น.

นำชม/ชิม กาแฟที่ The Giant Chiangmai  ที่พักโดดเด่นแปลกตามีคอนเซ็ปต์การสร้างแบบไม่ธรรมดา เพราะสร้างบนต้นไทรขนาดใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขา  เมื่อมาถึงมีสะพานแขวนเป็นทางเชื่อมจากถนนสู่ร้านเป็นร้านกาแฟและร้านอาหารเปิดบริการทุกวัน (เว้นหยุดวันจันทร์)

16.00 น.

นำท่านเข้าสู่หมู่บ้าน แม่กำปอง บ้านแม่กำปอง กิ่งอำเภอแม่ออน  หมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีลำธารไหลผ่านหมู่บ้าน และป่าไม้ที่สมบูรณ์ สภาพอากาศที่นี่จึงเย็นสบายตลอดปี บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆ ก่อตั้งประมาณ 100 กว่าปี ประชากรส่วนใหญ่ อพยพมาจาก อ.ดอยสะเก็ด เพื่อเข้ามาทำสวนเมี่ยงเป็นอาชีพ 

17.00 น.

นำท่านเข้าที่พัก แม่กำปองโฮมสเตย์ / บ้านชมนกชมไม้ / บ้านฮิมฮ้วย ลุงปุ๊ด ป้าเป็ง หรือเทียบเท่า

นำสัมภาระเข้าห้องพักหลังจากนั้นรับประทานอาหารเย็น(5) แบบบรรยากาศชาวบ้าน หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย


วันที่ 3 | แม่กำปอง – วัดกลางน้ำ – น้ำตกแม่กำปอง – น้ำพุร้อนสันกำแพง – เชียงใหม่

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (6) ที่ๆพัก

09.00 น.

นำชม วัดคันธาพฤกษา มีวิหารที่ทำด้วยไม้สักทองทั้งหลัง แกะสลักลวดลายอันวิจิตรงดงาม เป็นงานสถาปัตยกรรมที่สำคัญของชุมชนบ้านแม่กำปอง สำหรับอุโบสถของวัดคันธาพฤกษา ถือเป็นอุโบสถระดับ Unseen เลยทีเดียว เนื่องจากอุโบสถหลังนี้ตั้งอยู่กลางน้ำ อ่านดูแล้วเหมือนจะธรรมดาไปหน่อย แต่กลางน้ำที่ว่าคือกลางลำธารของสายน้ำแม่กำปองที่ไหลผ่านหมู่บ้าน เป็นสายน้ำธรรมชาติที่เกิดจากแหล่งต้นน้ำบนเทือกเขาสูง หาได้ใช่กลางลำน้ำที่เกิดจากการสร้างขึ้นไม่ สาเหตุที่อุโบสถสุดแนวหลังนี้ไปตั้งอยู่กลางลำธารก็เนื่องมาจากดำริของท่าน เจ้าอาวาสรูปแรกที่สร้างวัดคันธาพฤกษา ที่ดำริให้สร้างอุโบสถตามพุทธหลักการ คือมีลำน้ำล้อมรอบแทนใบเสมาเหมือนวัดโดยทั่วไป หลังจากนั้นนำชม น้ำตกแม่กำปอง น้ำตกสุดอลังการกลางขุนเขา ที่จัดว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดในบริเวณบ้านแม่กำปอง 

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (7) ณ.ร้านอาหาร

14.00 น.

นำชม น้ำพุร้อนสันกำแพง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้ที่รักความเป็นธรรมชาติ เพราะสถานที่แห่งนี้โอบล้อม ไปด้วยภูเขา ต้นไม้นานาพันธุ์ ดอกไม้สีสันสดใส น้ำพุร้อนที่โพยพุ่งขึ้นสูงกว่า 10 เมตร อุณหภูมิสูงถึง105 องศาเซลเซียส สามารถต้มไข่ให้สุกได้ในเวลาไม่ถึง 10 นาที ด้วยพลังงานความร้อนใต้พิภพแห่งนี้ นอกจากจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติแล้ว ยังจะได้ประโยชน์กับสุขภาพอีกด้วย คือ สถานที่แห่งนี้ยังมีบริการอาบน้ำแร่ธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ หลังจากแช่น้ำแร่แล้วยังมีบริการนวดแผนไทยและนวดฝ่าเท้า

17.00 น.

ได้เวลาส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่/อาเขต/สถานีรถไฟ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

สิ่งที่ต้องเตรียม       หมวก  ยาประจำตัว รองเท้าสวมใส่สบาย

หมายเหตุ :   โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ        - กรุ๊ปเหมา 8-9 ท่าน ราคาท่านละ    4,900 บาท

                             - กรุ๊ปเหมา 6-7 ท่าน ราคาท่านละ     5,200 บาท

                             - กรุ๊ปเหมา 4-5 ท่าน ราคาท่านละ     6,900 บาท

                             - กรุ๊ปเหมา 2-3 ท่าน ราคาท่านละ     7,900 บาท  

        ** เนื่องจากห้องพักมีจำนวนจำกัด บริษัทขอเช็คเรื่องที่พักก่อน ทำการจองและการชำระเงิน**

                     และเนื่องจากเป็นห้องพักแบบโฮมสเตย์ผู้ที่จะเดินทางควรพิจารณาก่อนตัดสินใจ


อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม    - ค่ารถตู้ปรับอากาศ+น้ำมัน   - ค่าธรรมเนียมชมสถานที่   

- ค่าอาหารตามรายการ        - ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000, 000บาท    - ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน )   - ค่าไกด์ (กรณี 8-9 ท่าน)

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม     - ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ  

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษี VAT (กรณีขอบิล)

                                                   - ค่ากาแฟร้าน The Giant

เงื่อนไขการจอง       - มัดจำ 1,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว พับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท หากแจ้งระหว่าง 15 8 วัน ก่อนวันเดินทาง พับบลิค ฮอลิเดย์ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง พับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

Email

อ๊อด : 0856655229@pb8888.com
นํ้าหวาน : 0856655223@pb8888.com

Phone

ออฟฟิศ : 02-164-1144 ถึง 46
อ๊อด : 085-665-5229
นํ้าหวาน : 085-665-5223

Address

46/8 ถนน เจริญราษฎร์
แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120