PACKAGE สุดคุ้ม!!! เชียงใหม่ ดอยสุเทพ แม่กำปอง

PACKAGE สุดคุ้ม!!! เชียงใหม่ ดอยสุเทพ แม่กำปอง

เที่ยวสุขใจ ไปแบบไม่ง้อใคร 2 คนก็ไปได้  4,900-. *รวมทุกอย่าง*

รายละเอียดรายการทัวร์

  • ราคาเริ่มต้น 4,900 บาท
  • 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 | เชียงใหม่ – ASIA HOTELS GROUP (โรงแรมพูนเพชร)

เช็คอิน สนามบินดอนเมือง ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ (6 ท่านขึ้นไปมีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป)

ถึงเชียงใหม่รถตู้ปรับอากาศรอรับท่าน ออกเดินทางสู่โรงแรม พูนเพชรอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 | เชียงใหม่–ดอยสุเทพ–บ้านแม่กำปอง– พูนเพชร

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (1) หลังอาหารรถตู้รอรับท่านออกเดินทาง

09.00 น.

นำท่านเดินทางขึ้นกราบนมัสการสักการะ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่บนยอด ดอยสุเทพ เป็นหนึ่งในวัดของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความสำคัญมากที่สุด

12.00 น.

อิสระ อาหารกลางวันหลังอาหาร 

14.00 น.

ชมหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ท่านกลางขุนเขาและธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ นาม “แม่กำปอง”

ที่จะทำให้ท่านหลงไหลกับบรรยากาศที่เย็นสบาย สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์ ป่าไม้และลำห้วย

16.00 น.

นำท่านกราบขอพร หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยดำ มีชื่อเสียงมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ จากการอธิษฐานขอพร ทั้งในเรื่่องของการขอโชคลาภทั้งจากการค้า การงาน หรือการเสี่ยงโชคต่างๆ 

18.00 น.

อิสระอาหารเย็น หลังจากนั้นนำท่านกลับเข้าพักโรงแรมพูนพชร พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 3 | เชียงใหม่–กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า (2) ณ.โรงแรมที่พัก 

นำท่านสู่สนามบินเช็คอินเดินทางกลับกรุงเทพฯ


Email

อ๊อด : 0856655229@pb8888.com
นํ้าหวาน : 0856655223@pb8888.com

Phone

ออฟฟิศ : 02-164-1144 ถึง 46
อ๊อด : 085-665-5229
นํ้าหวาน : 085-665-5223

Address

46/8 ถนน เจริญราษฎร์
แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120