ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว 5วัน 3คืน

ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว 5วัน 3คืน

ชมความงามของ ทุ่งลาเวนเดอร์
ชิมไข่ดำต่ออายุ ที่หุบเขาโอวาคุดานิ

เต็มอิ่ม อิสระฟรีเดย์ 1 วัน

รายละเอียดรายการทัวร์

  • ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท
  • 5 วัน 3 คืน

วันที่ 1 | กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง


วันที่ 2 | นาริตะ-วัดอาซากุสะ–ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี–โอวาคุดานิ–ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์


วันที่ 3 | ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ


วันที่ 4 | อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)


วันที่ 5 | กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง


Email

อ๊อด : 0856655229@pb8888.com
นํ้าหวาน : 0856655223@pb8888.com

Phone

ออฟฟิศ : 02-164-1144 ถึง 46
อ๊อด : 085-665-5229
นํ้าหวาน : 085-665-5223

Address

46/8 ถนน เจริญราษฎร์
แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120