หาดใหญ่ เบตง ปีนัง ไม่รวมตั๋ว

หาดใหญ่ เบตง ปีนัง ไม่รวมตั๋ว

เที่ยวครบเครื่อง ชมสวนไม้เมืองหนาว

ย้อนชมประวัติศาสตร์ เส้นทางคอมมิวนิสค์

สักการะวัดไทย-พม่า 

รายละเอียดรายการทัวร์

 • ราคาเริ่มต้น 5,500 บาท
 • 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 | วันแรก : รับหาดใหญ่ - เบตง –สวนดอกไม้ หมื่นบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร ( - / เที่ยง / เย็น )

07.00น.

เจ้าหน้าที่ทำการต้อนรับคณะที่จุดนัดพบ ณ หาดใหญ่จากนั้นออกเดินทางสู่ด่านสะเดานำท่านเดินทางผ่านด่านสะเดาประเทศไทยทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรของประเทศมาเลเซีย  ( เวลาท้องถิ่นของประเทศมาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) นำท่านผ่านเมืองจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี ชมทัศนียภาพทั้งสองข้างทาง ซึ่งเป็นระหว่างทางผ่านไปยัง อำเภอเบตง

12.00น.

äรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านด่าน Pengkalan Huluประเทศมาเลเซีย  ทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรอำเภอเบตง  ของประเทศไทย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ใจกลางเมืองเบตง 

15.00น.

นำท่านเดินทางสู่ "สวนหมื่นบุปผา" สวนดอกไม้เมืองหนาว เป็นโครงการพระราชดำริ ที่ต้องการสร้างงานและความมั่นคงให้กับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ซึ่งในอดีตเคยเป็นกองกำลังคอมมิสนิสต์มาลายา ที่เคยเคลื่อนไหวสู้รบกับรัฐบาลมาเลเซียนอกจากสวนแล้วที่นี่ยังเป็นหมู่บ้านที่ทางการให้อดีตครอบครัวผู้ร่วมพัฒนาชาติเป็นผู้ดูแลสวนและสร้างอาชีพให้คนแถวนี้ครับ ดังนั้น คนที่นี่ก็คืออดีตคนจีนเก่านั่นเอง พูดได้ทั้งไทยและจีนจากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ จากนั้นนำท่านชมอุโมงค์ปิยะมิตรเดิมเคยเป็นฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา (เขต๒) อุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๙เป็นอุโมงค์คดเคี้ยวเข้าไปในภูเขายาวประมาณ๑กิโลเมตรความกว้างประมาณ๕๐-๖๐ฟุตใช้เวลาในการขุด๓เดือนมีทางเข้าออกหลายทางใช้เป็นที่หลบภัยทางอากาศและสะสมเสบียงบริเวณนี้จัดให้มีนิทรรศการแสดงภาพ ประวัติศาสตร์รวมทั้งวิถีการดำเนินชีวิตภายในป่าปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากอีกแห่งหนึ่งของเบตง

18.00น.

นำท่านชมบ่อน้ำร้อนเบตงเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่งของเบตงที่มีน้ำพุเดือดขึ้นมาจาก พื้นดินในหมู่บ้านบ่อน้ำร้อนตำบลตาเนาะแมเราะตรงจุดบริเวณที่น้ำเดือดสามารถต้มไข่สุกภายใน๗นาทีมีบริการห้องอาบน้ำแร่ซึ่งเชื่อกันว่าน้ำแร่จากบ่อน้ำร้อนสามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยและรักษาโรคผิวหนังได้อย่างดี

19.00 น.

äรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม แกรนด์ แมนดาริน เบตง เชิญท่านผักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 | วันที่สอง ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-ตู้ไปรษณีย์เบตง -ปีนัง -ปีนังฮิลล์(ไม่รวมตั๋ว) (เช้า/เที่ยง/เย็น

04.30น.

นำท่านเดินทางสู่ตำบลอัยเยอร์เวงชม "ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง" ทะเลหมอกที่สวยงามที่สุดของภาคใต้อัยเยอร์เวงเป็นจุดชมวิวที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขาไมโครเวฟมีความสูงจากระดับน้้ำ

ทะเลถึง2,038เมตร ในยามเช้าของทุกวันพื้นที่บริเวณนี้จะถูกเนรมิตให้กลายเป็นสวรรค์บนดินที่เราสามารถมองเห็นได้ หลังจากนั้นนำท่านกลับเข้าโรงแรม

07.30 น.

äรับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม จากนั้นนำท่านถ่ายรูปเช็คอิน ณ หอนาฬิกา เบตง และตู้ไปรษณีย์เบตง ซึ่งเป็นตู้ไปรษณีย์ที่สูง-ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึงอุโมงค์มงคล

เชิญท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หลังจากนั้นนำท่านเดินทางผ่านด่านเบตงประเทศไทยทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางประเทศมาเลเซีย(เวลาท้องถิ่นของประเทศมาเลเซียเร็วกว่า

ประเทศไทย 1 ชม.) นำท่านผ่านสุไหงปัตตานีชมทัศนียภาพทั้งสองข้างทางซึ่งเป็นทางผ่านไปยังปูเลาปีนัง (มลายู: Pulau Pinang) ปีนังเป็นหนึ่งในสิบสามรัฐที่ประกอบขึ้นเป็สหพันธรัฐ

มาเลเซียหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เกาะหมากต่อมาในสมัยอังกฤษปกครองเรียกว่าเกาะพรินซ์ออฟเวลส์

12.00 น.

äรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านข้ามสะพานปีนังแห่งที่หนึ่ง (Penang Bridge) เป็นสะพาน ข้ามเกาะปีนังแห่งแรกในประเทศมาเลเซียนักท่องเที่ยวต่างรู้จัก

สะพานแห่งนี้กันเป็นอย่างดีนับเป็นสะพานสวยงามอีกแห่งหนึ่งของเอเชียสะพานปีนังมีความยาว13.5 กิโลเมตร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปีนังฮิลล์ (ไม่รวมตั๋ว)โดยนั่งรถรางไฟฟ้าชม

ทัศนียภาพรอบเกาะ ซึ่งสามารถมองเห็น เมืองจอร์จทาวน์และสะพานปีนัง ด้านบนนี้จะมีวัดแขก สุเหร่าร้านค้าต่างๆมากมาย เชิญท่านเก็บภาพที่ระลึก จนถึงเวลานัดหมายจากนั้นนำท่านสู่

เก็กลกสี่ รู้จักกันในอีกชื่อหนี่งคือ Temple of Supreme Blissกล่าวกันว่า เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นหนึ่งในวัดดังของปีนัง

15.00น.

นำท่านสู่ สตรีทอาร์ต  (Street Art) นอกจากอาคารบ้านเรือนสวยงามแล้วจอร์จทาวน์ยังมีไฮไลท์สำคัญคือภาพวาดสตรีทอาร์ต  (Street Art) ที่มีชมกันแทบจะทุกหัวถนนราวกับOpen Air Gallery โดยภาพวาดเด่นๆจะเป็นผลงานของเออร์เนสต์ซาชาเรวิก (Ernest Zacharevic) ศิลปินชาวลิทัวเนียที่ถ่ายทอดความเป็นเอเชียสะท้อนวิถีชีวิตของชาวปีนังผ่านภาพวาดเพิ่มสีสันสร้างเสน่ห์ให้จอร์จทาวน์เชิญท่านถ่ายภาพที่ระลึก จนถึงเวลานัดหมาย

19.00 น.

äรับประทานอาหารเย็นอิสระหลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Royal  Penang หรือเทียบเท่า เชิญท่านผักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 3 | วันสาม วัดไทย – วัดพม่า – สินค้าพื้นเมือง - หาดใหญ่ ( เช้า/ เที่ยง /--)

07.00น.

äรับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดไชยมังคลาราม เป็นวัดเก่าแก่ สร้างในปีพ.ศ. 2388 มีอายุกว่า 160 ปี สร้างโดยบริษัทอินเดียตะวันออก

(East India Company) ซึ่งเป็นบริษัทการค้าของอังกฤษในนามของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย ศิลปะของวัดไชยมังคลารามนั้นเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะไทย-พม่า และจีนเข้า

ด้วยกัน ซึ่งทำให้วัดแห่งนี้มีสีสันสะดุดตาดูแปลกไปจากวัดในประเทศไทย ที่เน้นศิลปะที่อ่อนช้อย  แต่ศิลปะของวัดแห่งนี้จะเป็นแบบเรียบง่าย"วัดธรรมิการาม" วัดพม่า สร้างขึ้นเมื่อปี

ค.ศ. 1803 (พ.ศ. 2346) เดิมวัดชื่อNandy Moloh Burmese Temple สำหรับประวัติของวัด ได้มีบันทึกว่า เดิมที่ดินผืนนี้ถูกครอบครองคนอังกฤษ ชื่อ George Layton จากนั้นถูกขอซื้อ

โดยชาวพม่านาม Nonya Betong ในราคา 360 ดอลลาห์สเปน ผู้ถือครอง อุทิศบางส่วนของที่ดินผืนนี้ เพื่อสำหรับสร้างวัด จากนั้น นำท่านเลือกซื้อช๊อคโกแลต ที่โรงงานช๊อคโกแลตที่มี

หลากหลายรสชาติ อาทิเช่น ช๊อคโกแลตมะพร้าว  ช๊อคโกแลตขาว ช๊อคโกแลตขี้เหร่ เป็นต้น  จากนั้นไปร้านสินค้าพื้นเมือง ของมาเลเซีย อาทิเช่น ขนมเปี๊ยะ , บะกุ๊ดเต๋สำเร็จรูป,โสมตง

กัสอาลี, กาแฟขาว, น้ำมันนวด สะเก๊ตรุตุสและอื่นๆอีกมากมาย

 

12.00น.

äรับประทานอาหารกลางวัน ณภัตตาคารนำท่านเดินทางกลับหาดใหญ่(หากมีเวลาเหลือ จะแวะให้ท่านได้ซื้อสินค้าปลอดภาษี ของฝากคนทางบ้าน ที่ DUTY FREE ด่านจังโหลน อาทิเช่น สุราต่างประเทศ , บุหรี่ , ช็อคโกแล็ค , เสื้อ , น้ำหอม ) จนถึงเวลานัดหมาย จากนั้น นำคณะเดินทางถึงด่านสะเดา ผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศไทยและมาเลเซีย

….....น.

ได้เวลาอันเหมาะสม นำท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ / ท่ารถ บขส. หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพพร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

(โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน บริษัทพับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด 

อัตราค่าบริการ  เด็ก/ผู้ใหญ่ 

                         ***** กรุ๊ปเหมา สามารถ เลือกวันเดินทางได้เลย*****

                          ราคา          ท่านละ     5,500             บาท   

                      พักเดี่ยวเพิ่ม   ท่านละ     2,500              บาท 

 

วันเดินทาง

     ผู้ใหญ่/เด็ก

พักเดี่ยว

วันที่2-4/9-11/16-18/23-25 ส.ค.62

วันที่6-8/13-15/20-22/27-29 ก.ย.62

วันที่ 4-6/18-20/25-27 ต.ค.62

วันที่ 1-3/8-10/15-17/22-24 พ.ย.62

วันที่ 13-15/20-22 ธ.ค.62

 

        5,500

       2,500

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 1. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ ท่านจำนวน คืน
 2. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ มื้อ
 3. ค่าตู้ปรับอากาศพร้อมไดรเวอร์ไกด์คอยให้การบริการ
 4. สวนหมื่นบุปผา / อุโมงค์ปิยะมิตร
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ1,000,000 บาท (ทั้งนี้อยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต)   (รวมค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 1. ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าตั๋วเครื่องบิน
 3. ค่าปีนังฮิลล์
 4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 5. ค่าภาษีทุกรายการค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 6. ค่าเข้าชมนอกเหนือจากรายการ

พาสปอร์ต ควรเหลืออายุการใช้งานอย่างน้อย เดือน ณ วันเดินทาง

มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน


** จองก่อนล่วงหน้า 30 วัน ก่อนเดินทาง

*** รอ confirm ก่อนการจองตั๋ว หรือรถ หรือ อื่น ๆ

ค่าทริป ไดร์เวอร์ 500 บาทตลอดการเดินทาง

Email

อ๊อด : 0856655229@pb8888.com
นํ้าหวาน : 0856655223@pb8888.com

Phone

ออฟฟิศ : 02-164-1144 ถึง 46
อ๊อด : 085-665-5229
นํ้าหวาน : 085-665-5223

Address

46/8 ถนน เจริญราษฎร์
แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120