อยุธยา ไปเช้า-เย็นกลับ

อยุธยา ไปเช้า-เย็นกลับ

ทัวร์อยุธยา ไหว้พระ 9 วัด พิเศษ! เที่ยวชมตลาดน้ำอโยธยา

รายละเอียดรายการทัวร์

  • ราคาเริ่มต้น 1,390 บาท
  • 1 วัน 1 คืน

วันที่ 1 | กรุงเทพฯ – อยุธยา – ไหว้พระวัดดัง 9 วัด

06.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ บริษัท พับบลิคฮอลิเดย์ อาคาร เจ เอส พี เซ็นเตอร์ ถนน เจริญราษฎร์  ติดศูนย์โตโยต้าโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ ออกเดินทางสู่  จ.พระนครศรีอยุธยา  โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP  พร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เจ้าหน้าที่บริการอาหารเช้า(1)แบบกล่องพร้อมเครื่องดื่มร้อน-เย็นตลอดการเดินทาง  มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง เดินทางสู่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

08.00 น.

เริ่มต้นกันที่

1. วัดพนัญเชิง มหามงคลด้านการค้ารุ่งเรือง ในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปนามว่า พระพุทธไตรรัตนนายก

ชาวบ้านเรียกหลวงพ่อโต ชาวจีนเรียก ซำปอกง

2. วัดใหญ่ชัยมงคล มหามงคลด้านชัยมงคล เมตตามหานิยม พระศักสิทธ์คู่วัดนี้ก็คือ พระนอนขนาดใหญ่ สร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีเจดีย์องค์ใหญ่ทรงระฆังคว่ำได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระนเรศวรว่า เจดีย์ชัยมงคล สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ์ทีทรงทำยุทธหัตธีชนะพระมหาอุปราช

3. วัดสมณโกฐาราม บูชาบุรพกษัตริย์ กตัญญูกตเวที วัดนี้มีพระปรางค์องค์ใหญ่งดงามมาก สันนิฐานว่าเลียนแบบมาจากวัดเจดีย์เจ็ดยอดที่เชียงใหม่

4. วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร (วัดทอง ) ความเจริญรุ่งเรืองมงคลแก่ชีวิต ชมความงามของภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยและสมบูรณ์ที่สุด

5 . วัดธรรมมิกราช วัดนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานของเศียรพระพุทธรูปหล่อสัมฤทธิ์ ศิลปะสมัยอู่ทองปัจจุบัน กรมศิลปากรนำไปไว้ในพิพิธภัณท์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จ. อยุธยา



12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหาร และเดินทางกันต่อที่

6. วัดท่าการ้อง กราบสักการะหลวงพ่อยิ้ม พระประธานเก่าแก่สมัยอยุธยาและศักสิทธิ์ ที่เล่าลือกันว่าขอสิ่งใดจะสมความปรารถนา อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริธาตุและอย่าลืมเข้าห้องน้ำติดแอร์ที่โด่งดังไปทั่วประเทศ

7. วัดกษัตราธิราชวรวิหาร กราบพระประธานในพระอุโบสถที่มีฐานผ้าทิพย์ปูนปั้นซึ่งมีความประณีตงดงามมาก

8. วัดหน้าพระเมรุราชิการาม เป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกพม่าทำลายและยังคงสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด พระประธานในพระอุโสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสัมฤทธ์ทรงเครื่องที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

9. ปิดท้ายที่วัดมงคลบพิตร พระพุทธรูปศักสิทธ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


17.00 น.

นำชม ตลาดน้ำอโยธยา เรียกได้ว่าเป็นตลาดน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองอยุธยา เป็นตลาดย้อนยุคแบบโบราณ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ แบบไทยพื้นบ้าน

และสายน้ำ จัดแบ่งเป็นโซนๆ ตลาดน้ำอโยธยามีร้านค้ามากถึง 249 ร้าน ประกอบด้วยเรือสินค้า ขายอาหาร 50 ลำ ตลาดนัดชุมชนวิถีไทกว่าอีก

40 ร้าน และร้านค้าต่างๆ อีก 159 ร้าน มีสะพานเดิน ริมแม่น้ำเพื่อ เลือกซื้อสินค้าจากกลุ่มชาวบ้านต่างอำเภอ (อิสระอาหารเย็น)

20.00 น.

ถึงบริษัทพับบลิคฮอลิเดย์ส่งท่านสมาชิกด้วยความสุขและความประทับใจ


Email

อ๊อด : 0856655229@pb8888.com
นํ้าหวาน : 0856655223@pb8888.com

Phone

ออฟฟิศ : 02-164-1144 ถึง 46
อ๊อด : 085-665-5229
นํ้าหวาน : 085-665-5223

Address

46/8 ถนน เจริญราษฎร์
แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120